ΒΙΔΕΣ ΑΥΤΟΔΙΑΤΡΗΤΕΣ 6.3 Χ 90

Product SKU: 80.0086
Αξιολόγηση: Δεν αξιολογήθηκε ακόμη
Array

Description

<h1>&Epsilon;&iota;&delta;&iota;&kappa;ά &sigma;&chi;&epsilon;&delta;&iota;&alpha;&sigma;&mu;έ&nu;&omicron;&sigmaf; &eta;&lambda;&iota;&alpha;&kappa;ό&sigmaf; &theta;&epsilon;&rho;&mu;&omicron;&sigma;ί&phi;&omega;&nu;&alpha;&sigmaf; &mu;&epsilon; &sigma;&omega;&lambda;ή&nu;&epsilon;&sigmaf; &kappa;&epsilon;&nu;&omicron;ύ &delta;&iota;&pi;&lambda;ή&sigmaf; &kappa;&alpha;&iota; &tau;&rho;&iota;&pi;&lambda;ή&sigmaf; &epsilon;&nu;&epsilon;&rho;&gamma;&epsilon;ί&alpha;&sigmaf;, &upsilon;&psi;&eta;&lambda;ή&sigmaf; &pi;&iota;έ&sigma;&epsilon;&omega;&sigmaf;. &Alpha;&upsilon;&tau;ό&sigmaf; &omicron; &eta;&lambda;&iota;&alpha;&kappa;ό&sigmaf; &theta;&epsilon;&rho;&mu;&omicron;&sigma;ί&phi;&omega;&nu;&alpha;&sigmaf; &kappa;&epsilon;&nu;&omicron;ύ &delta;&epsilon;&nu; &chi;&rho;&epsilon;&iota;ά&zeta;&epsilon;&tau;&alpha;&iota; &alpha;&nu;&tau;&iota;&psi;&upsilon;&kappa;&tau;&iota;&kappa;ά ή &epsilon;&tau;ή&sigma;&iota;&alpha; &sigma;&upsilon;&nu;&tau;ή&rho;&eta;&sigma;&eta;.&nbsp;<br />

&Alpha;&nu;&tau;&omicron;&chi;ή έ&omega;&sigmaf; &mu;&epsilon;ί&omicron;&nu; -40&deg;C &beta;&alpha;&theta;&mu;&omicron;ύ&sigmaf; &kappa;&epsilon;&lambda;&sigma;ί&omicron;&upsilon; &kappa;&alpha;&iota; &theta;&epsilon;&rho;&mu;&omicron;&kappa;&rho;&alpha;&sigma;ί&epsilon;&sigmaf; &lambda;&epsilon;&iota;&tau;&omicron;&upsilon;&rho;&gamma;ί&alpha;&sigmaf; (&pi;&alpha;&rho;&alpha;&gamma;&omega;&gamma;ή &zeta;&epsilon;&sigma;&tau;&omicron;ύ &nu;&epsilon;&rho;&omicron;ύ) έ&omega;&sigmaf; &mu;&epsilon;ί&omicron;&nu; -30&deg;C &beta;&alpha;&theta;&mu;&omicron;ύ&sigmaf; &kappa;&epsilon;&lambda;&sigma;ί&omicron;&upsilon;. &Delta;&epsilon;&xi;&alpha;&mu;&epsilon;&nu;ή &epsilon;&sigma;&omega;&tau;&epsilon;&rho;&iota;&kappa;ά &sigma;&upsilon;&nu;&omicron;&lambda;&iota;&kappa;ά 2,7 &chi;&iota;&lambda;&iota;&omicron;&sigma;&tau;ά &alpha;&pi;ό &alpha;&tau;&sigma;ά&lambda;&iota; &psi;&upsilon;&chi;&rho;ή&sigmaf; έ&lambda;&alpha;&sigma;&eta;&sigmaf; &epsilon;&pi;&iota;&sigma;&mu;&alpha;&lambda;&tau;&omega;&mu;έ&nu;&omicron; &alpha;&pi;ό &epsilon;&iota;&delta;&iota;&kappa;ή Blue-Gold &sigma;&mu;ά&lambda;&tau;&omicron; &pi;&omicron;&rho;&sigma;&epsilon;&lambda;ά&nu;&eta;&sigmaf; &mu;&epsilon; &pi;&rho;&omicron;&sigma;&mu;ί&xi;&epsilon;&iota;&sigmaf; &Tau;&iota;&tau;&alpha;&nu;ί&omicron;&upsilon; &psi;&eta;&mu;έ&nu;&eta; &sigma;&tau;&omicron;&upsilon;&sigmaf; 900&deg;C &beta;&alpha;&theta;&mu;&omicron;ύ&sigmaf; &kappa;&epsilon;&lambda;&sigma;ί&omicron;&upsilon;, &kappa;&alpha;&theta;&iota;&sigma;&tau;ώ&nu;&tau;&alpha;&sigmaf; &tau;&omicron; έ&omega;&sigmaf; &kappa;&alpha;&iota; &delta;έ&kappa;&alpha; &phi;&omicron;&rho;έ&sigmaf; &alpha;&nu;&theta;&epsilon;&kappa;&tau;&iota;&kappa;ό&tau;&epsilon;&rho;&omicron; &alpha;&pi;ό &tau;&alpha; &sigma;&upsilon;&mu;&beta;&alpha;&tau;&iota;&kappa;ά &alpha;&nu;&omicron;&xi;&epsilon;ί&delta;&omega;&tau;&omicron;&upsilon; &alpha;&tau;&sigma;&alpha;&lambda;&iota;&omicron;ύ. &Nu;έ&alpha;&sigmaf; &tau;&epsilon;&chi;&nu;&omicron;&lambda;&omicron;&gamma;ί&alpha;&sigmaf; &eta;&lambda;&iota;&alpha;&kappa;ό&sigmaf; &theta;&epsilon;&rho;&mu;&omicron;&sigma;ί&phi;&omega;&nu;&alpha;&sigmaf; &mu;&epsilon; &sigma;&omega;&lambda;ή&nu;&epsilon;&sigmaf; &kappa;&epsilon;&nu;&omicron;ύ &alpha;έ&rho;&omicron;&sigmaf;, &omicron;&iota; &sigma;&omega;&lambda;ή&nu;&epsilon;&sigmaf; &kappa;&epsilon;&nu;&omicron;ύ έ&chi;&omicron;&upsilon;&nu; 30% - 40% &mu;&epsilon;&gamma;&alpha;&lambda;ύ&tau;&epsilon;&rho;&eta; &alpha;&pi;ό&delta;&omicron;&sigma;&eta; &alpha;&pi;ό &tau;&omicron;&upsilon;&sigmaf; &sigma;&upsilon;&mu;&beta;&alpha;&tau;&iota;&kappa;&omicron;ύ&sigmaf; &eta;&lambda;&iota;&alpha;&kappa;&omicron;ύ&sigmaf; &theta;&epsilon;&rho;&mu;&omicron;&sigma;ί&phi;&omega;&nu;&epsilon;&sigmaf; &mu;&epsilon; &epsilon;&pi;ί&pi;&epsilon;&delta;&omicron; &sigma;&upsilon;&lambda;&lambda;έ&kappa;&tau;&eta;.&nbsp;<br />

&Omicron; &kappa;ύ&rho;&iota;&omicron;&sigmaf; &lambda;ό&gamma;&omicron;&sigmaf; &gamma;&iota;&alpha; &tau;&eta;&nu; &mu;&epsilon;&gamma;&alpha;&lambda;ύ&tau;&epsilon;&rho;&eta; &alpha;&pi;ό&delta;&omicron;&sigma;&eta; &tau;&omicron;&upsilon;&sigmaf; &omicron;&phi;&epsilon;ί&lambda;&epsilon;&tau;&epsilon; &sigma;&tau;&omicron; ό&tau;&iota; &omicron;&iota; &sigma;&omega;&lambda;ή&nu;&epsilon;&sigmaf; &kappa;&epsilon;&nu;&omicron;ύ &alpha;έ&rho;&omicron;&sigmaf; &delta;&epsilon;&nu; έ&chi;&omicron;&upsilon;&nu; &theta;&epsilon;&rho;&mu;&iota;&kappa;έ&sigmaf; &alpha;&pi;ώ&lambda;&epsilon;&iota;&epsilon;&sigmaf; &sigma;&epsilon; &sigma;ύ&gamma;&kappa;&rho;&iota;&sigma;&eta; &mu;&epsilon; &tau;&omicron;&upsilon; &sigma;&upsilon;&mu;&beta;&alpha;&tau;&iota;&kappa;&omicron;ύ&sigmaf; &eta;&lambda;&iota;&alpha;&kappa;&omicron;ύ&sigmaf; &theta;&epsilon;&rho;&mu;&omicron;&sigma;ί&phi;&omega;&nu;&epsilon;&sigmaf;. &Gamma;&iota;&#39;&alpha;&upsilon;&tau;ό&nu; &tau;&omicron;&nu; &lambda;ό&gamma;&omicron; &epsilon;&pi;ί&sigma;&eta;&sigmaf; &lambda;&epsilon;&iota;&tau;&omicron;&upsilon;&rho;&gamma;&omicron;ύ&nu; &kappa;&alpha;&iota; &pi;&alpha;&rho;ά&gamma;&omicron;&upsilon;&nu; &zeta;&epsilon;&sigma;&tau;ό &nu;&epsilon;&rho;ό &pi;&epsilon;&rho;&iota;&sigma;&sigma;ό&tau;&epsilon;&rho;&omicron;&upsilon;&sigmaf; &mu;ή&nu;&epsilon;&sigmaf; &tau;&omicron;&nu; &chi;&rho;ό&nu;&omicron; &epsilon;&xi;&omicron;&iota;&kappa;&omicron;&nu;&omicron;&mu;ώ&nu;&tau;&alpha;&sigmaf; έ&tau;&sigma;&iota; &pi;&epsilon;&rho;&iota;&sigma;&sigma;ό&tau;&epsilon;&rho;&alpha; &chi;&rho;ή&mu;&alpha;&tau;&alpha;, &theta;&epsilon;&rho;&mu;&omicron;&kappa;&rho;&alpha;&sigma;ί&alpha; &lambda;&epsilon;&iota;&tau;&omicron;&upsilon;&rho;&gamma;ί&alpha;&sigmaf; &alpha;&kappa;ό&mu;&alpha; &kappa;&alpha;&iota; &sigma;&epsilon; &epsilon;&xi;&omega;&tau;&epsilon;&rho;&iota;&kappa;έ&sigmaf; &theta;&epsilon;&rho;&mu;&omicron;&kappa;&rho;&alpha;&sigma;ί&epsilon;&sigmaf; &pi;&epsilon;&rho;&iota;&beta;ά&lambda;&lambda;&omicron;&nu;&tau;&omicron;&sigmaf; έ&omega;&sigmaf; &mu;&epsilon;ί&omicron;&nu; -30&deg;C. &Epsilon;&pi;ί&sigma;&eta;&sigmaf; &eta; &eta;&lambda;&iota;&alpha;&kappa;&omicron;ί &theta;&epsilon;&rho;&mu;&omicron;&sigma;ί&phi;&omega;&nu;&epsilon;&sigmaf; &kappa;&epsilon;&nu;&omicron;ύ &chi;&rho;&eta;&sigma;&iota;&mu;&omicron;&pi;&omicron;&iota;&omicron;ύ&nu; &mu;&iota;&kappa;&rho;ό&tau;&epsilon;&rho;&eta; &epsilon;&pi;&iota;&phi;ά&nu;&epsilon;&iota;&alpha; &kappa;ά&lambda;&upsilon;&psi;&eta;&sigmaf; &epsilon;&pi;&epsilon;&iota;&delta;ή έ&chi;&omicron;&upsilon;&nu; &mu;&epsilon;&gamma;&alpha;&lambda;ύ&tau;&epsilon;&rho;&eta; &alpha;&pi;ό&delta;&omicron;&sigma;&eta;, έ&tau;&sigma;&iota; &epsilon;&xi;&omicron;&iota;&kappa;&omicron;&nu;&omicron;&mu;&omicron;ύ&mu;&epsilon; &chi;ώ&rho;&omicron;.&nbsp;<br />

&Mu;&epsilon;&gamma;&alpha;&lambda;ύ&tau;&epsilon;&rho;&eta; &alpha;&pi;ό&delta;&omicron;&sigma;&eta; - &Mu;&epsilon;&gamma;&alpha;&lambda;ύ&tau;&epsilon;&rho;&eta; &epsilon;&xi;&omicron;&iota;&kappa;&omicron;&nu;ό&mu;&eta;&sigma;&eta;, &beta;ά&sigma;&eta; &pi;&rho;&omicron;&sigma;&alpha;&rho;&mu;ό&sigma;&iota;&mu;&eta; &gamma;&iota;&alpha; &tau;&alpha;&rho;ά&tau;&sigma;&alpha; &kappa;&alpha;&iota; &kappa;&epsilon;&rho;&alpha;&mu;&omicron;&sigma;&kappa;&epsilon;&pi;ή. &Eta; &alpha;&gamma;&omicron;&rho;ά &epsilon;&nu;ό&sigmaf; &eta;&lambda;&iota;&alpha;&kappa;&omicron;ύ &theta;&epsilon;&rho;&mu;&omicron;&sigma;ί&phi;&omega;&nu;&alpha; &kappa;έ&nu;&omicron;&upsilon; &kappa;ά&nu;&epsilon;&iota; &alpha;&pi;ό&sigma;&beta;&epsilon;&sigma;&eta; &tau;&omicron;&nu; &pi;&rho;ώ&tau;&omicron; &kappa;&iota;ό&lambda;&alpha;&sigmaf; &chi;&rho;ό&nu;&omicron;.<br />

10 &Chi;&Rho;&Omicron;&Nu;&Iota;&Alpha; &Gamma;&Rho;&Alpha;&Pi;&Tau;&Eta; &Epsilon;&Gamma;&Gamma;&Upsilon;&Eta;&Sigma;&Eta; &nbsp;<br />

&Tau;&Epsilon;&Chi;&Nu;&Iota;&Kappa;&Alpha; &Chi;&Alpha;&Rho;&Alpha;&Kappa;&Tau;&Eta;&Rho;&Iota;&Sigma;&Tau;&Iota;&Kappa;&Alpha;<br />

&Delta;&Epsilon;&Xi;&Alpha;&Mu;&Epsilon;&Nu;&Eta; (&Gamma;&epsilon;&rho;&mu;&alpha;&nu;&iota;&kappa;ή&sigmaf; &tau;&epsilon;&chi;&nu;&omicron;&lambda;&omicron;&gamma;ί&alpha;&sigmaf;)<br />

&middot;&Chi;&omega;&rho;&eta;&tau;&iota;&kappa;ό&tau;&eta;&tau;&alpha; (lt) 150~ &Lambda;ί&tau;&rho;&alpha;.<br />

&middot;&Epsilon;&sigma;&omega;&tau;&epsilon;&rho;&iota;&kappa;ά &Phi;360mm &pi;ά&chi;&omicron;&sigmaf; 2,7 &chi;&iota;&lambda;&iota;&omicron;&sigma;&tau;ά &epsilon;&pi;&iota;&sigma;&mu;&alpha;&lambda;&tau;&omega;&mu;έ&nu;&omicron; &mu;&epsilon; &pi;&rho;&omicron;&sigma;&mu;ί&xi;&epsilon;&iota;&sigmaf; &Tau;&iota;&tau;&alpha;&nu;ί&omicron;&upsilon;.<br />

&middot;&Epsilon;&xi;&omega;&tau;&epsilon;&rho;&iota;&kappa;&alpha; &Phi;460mm Colored steel 0,5 &chi;&iota;&lambda;&iota;&omicron;&sigma;&tau;ά.<br />

&middot;&Beta;ά&rho;&omicron;&sigmaf; (&chi;&omega;&rho;ί&sigmaf; &nu;&epsilon;&rho;ό) 50 &kappa;&iota;&lambda;ά.<br />

&middot;&Mu;ό&nu;&omega;&sigma;&eta; 55mm &pi;&omicron;&lambda;&upsilon;&omicron;&upsilon;&rho;&epsilon;&theta;ά&nu;&eta;&sigmaf; &upsilon;&psi;&eta;&lambda;ή&sigmaf; &pi;&upsilon;&kappa;&nu;ό&tau;&eta;&tau;&alpha;&sigmaf;.<br />

&middot;&Eta;&lambda;&epsilon;&kappa;&tau;&rho;&iota;&kappa;ή &alpha;&nu;&tau;ί&sigma;&tau;&alpha;&sigma;&eta; 4000W / 220V / 50Hz.<br />

&middot;&Mu;έ&gamma;&iota;&sigma;&tau;&eta; &pi;ί&epsilon;&sigma;&eta; &lambda;&epsilon;&iota;&tau;&omicron;&upsilon;&rho;&gamma;ί&alpha;&sigmaf; 6bar / 0,6MPa.<br />

&middot;&Mu;έ&gamma;&iota;&sigma;&tau;&eta; &pi;ί&epsilon;&sigma;&eta; &delta;&omicron;&kappa;&iota;&mu;ή&sigmaf; 12bar / 1,2MPa.<br />

&nbsp;<br />

&Sigma;&Upsilon;&Lambda;&Lambda;&Epsilon;&Kappa;&Tau;&Eta;&Sigma; - &Upsilon;&Alpha;&Lambda;&Iota;&Nu;&Omicron;&Iota; &Sigma;&Omega;&Lambda;&Eta;&Nu;&Epsilon;&Sigma; &Kappa;&Epsilon;&Nu;&Omicron;&Upsilon; &Alpha;&Epsilon;&Rho;&Omicron;&Sigma;<br />

&middot;&Alpha;&rho;&iota;&theta;&mu;ό&sigmaf; &sigma;&omega;&lambda;ή&nu;&omega;&nu; 16.<br />

&middot;&Upsilon;&lambda;&iota;&kappa;ό &beta;&omicron;&rho;&iota;&omicron;&pi;&upsilon;&rho;&iota;&tau;&iota;&kappa;ό &gamma;&upsilon;&alpha;&lambda;ί 3.3 (&pi;&upsilon;&rho;έ&xi;) &alpha;&upsilon;&tau;&omicron;&kappa;&alpha;&theta;&alpha;&rho;&iota;&zeta;ό&mu;&epsilon;&nu;&omicron;.<br />

&middot;&Delta;&iota;ά&mu;&epsilon;&tau;&rho;&omicron;&sigmaf; &Phi;58.<br />

&middot;&Mu;ή&kappa;&omicron;&sigmaf; 1800mm<br />

&middot;&Pi;ά&chi;&omicron;&sigmaf; 2,0mm<br />

&middot;&Alpha;&nu;&tau;&omicron;&chi;ή &sigma;&epsilon; &chi;&alpha;&lambda;&alpha;&zeta;ό&pi;&tau;&omega;&sigma;&eta; έ&omega;&sigmaf; 30mm.<br />

&middot;&Alpha;&nu;&tau;&omicron;&chi;ή &sigma;&epsilon; &pi;&alpha;&gamma;&omega;&nu;&iota;ά έ&omega;&sigmaf; &mu;&epsilon;ί&omicron;&nu; -40&deg;C.<br />

&middot;&Mu;έ&gamma;&iota;&sigma;&tau;&eta; &theta;&epsilon;&rho;&mu;&omicron;&kappa;&rho;&alpha;&sigma;ί&alpha; &sigma;&upsilon;&mu;&pi;&upsilon;&kappa;&nu;&omega;&tau;ή 250&deg;C.<br />

&middot;&Mu;έ&sigma;&omicron; &mu;&epsilon;&