Όροι Χρήσης

Εισαγωγή

Με ιδιαίτερη χαρά σας καλωσορίζουμε στο www.green-solar.gr το ηλεκτρονικό κατάστημα πώλησης προϊόντων μέσω του διαδικτύου που δημιούργησε η εταιρία με την επωνυμία «GREEN SOLAR Μ.Ι.Κ.Ε.» και με το διακριτικό τίτλο «GREEN SOLAR» με έδρα το Δήμο Βασιλικών, Σουρωτή-Βασιλικά (Θέση Δεμερτζή), Τ.Κ. 57006, με ΑΦΜ 800363901, Ζ’ Θεσσαλονικής, Ταχυδρομική Θυρίδα 1112 εντός ΕΛΤΑ Βασιλικών.

Πριν εισέλθετε σας καλούμε να συμβουλευτείτε τους κάτωθι όρους και προϋποθέσεις που εφαρμόζονται για την χρήση του ηλεκτρονικού καταστήματος που βρίσκεται στην διεύθυνση www.green-solar.gr.

Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί μονομερώς η να ανανεώνει τους παρόντες όρους και τις προϋποθέσεις των συναλλαγών που γίνονται μέσω του ηλεκτρονικού της καταστήματος οποτεδήποτε το κρίνει αναγκαίο και να ενημερώνει τους χρήστες για οποιαδήποτε μεταβολή μέσω της σελίδας του παρόντος ηλεκτρονικού καταστήματος.

Προστασία προσωπικών δεδομένων

Κατά την επίσκεψη σας στη σελίδα www.green-solar.gr προκειμένου να παραγγείλετε προϊόντα θα σας ζητηθούν κάποια προσωπικά σας στοιχεία όπως το πλήρες ονοματεπώνυμο, η διεύθυνση πληρωμής και η διεύθυνση στην οποία θα αποσταλούν τα προϊόντα, το σταθερό σας τηλέφωνο (ή όποιο άλλο τηλέφωνο επιθυμείτε ) και η ηλεκτρονική σας διεύθυνση (e-mail).Προϋπόθεση για την σύναψη σύμβασης παραγγελίας είναι να έχετε ενηλικιωθεί και να έχετε δικαιοπρακτική ικανότητα σύμφωνα με τον νόμο. Για την περίπτωση που επιθυμείτε να πραγματοποιήσετε αγορά μέσω πιστωτικής κάρτας θα σας ζητηθούν επιπλέον ο αριθμός της, η ημερομηνία λήξεως καθώς και ο τριψήφιος κωδικός ασφαλείας Τα δεδομένα αυτά επεξεργάζονται από την εταιρεία τηρώντας την εφαρμογή του νόμου 7Α παρ. 1(β)Ν2472/97 με σκοπό την υλοποίηση της παραγγελίας που δόθηκε από τον πελάτη και με κανέναν τρόπο δεν θα αποκαλυφθούν δημοσιοποιηθούν ή πωληθούν σε τρίτους, εκτός αν κινηθεί η διαδικασία που ορίζει η νομοθεσία περί άρσης του απορρήτου (Ν.2225/1994) ή τυχόν υποχρεώσεις που απορρέουν από την εθνική εφαρμογή της Οδηγίας 24/2006. Τα στοιχεία της πιστωτικής κάρτας δεν αποθηκεύονται σε αποθηκευτικά μέσα της εταιρείας κατά την διάρκεια που πραγματοποιείται η συναλλαγή αλλά σε ασφαλές περιβάλλον της συνεργαζόμενης εταιρείας (EuroBank) εξασφαλίζοντας με αυτό τον τρόπο ακόμα μεγαλύτερο επίπεδο ασφάλειας.

Ασφάλεια

H GREEN SOLAR Μ.Ι.Κ.Ε. αναγνωρίζοντας την σπουδαιότητα του θέματος των ασφαλών συναλλαγών καθώς και των προσωπικών σας δεδομένων έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα ώστε να εξασφαλιστεί η μέγιστη δυνατή ασφάλεια.

Η ασφάλεια του ηλεκτρονικού καταστήματος επιτυγχάνεται έχοντας πιστοποιητικό SSL(SecureSocketLayers) 128bit που εξασφαλίζει την ασφαλή ανταλλαγή δεδομένων ανάμεσα στις δυο πλευρές ιστοσελίδα και (browser) του χρήστη.

Η τήρηση του απορρήτου θεωρείται αυτονόητη. Οι ίδιες βασικές αρχές που διέπουν τις εμπορικές συναλλαγές σε φυσικά καταστήματα ισχύουν και στην περίπτωση του ηλεκτρονικού εμπορίου. Όλες οι πληροφορίες που διαβιβάζονται από τον χρήστη είναι εμπιστευτικές και η GREEN SOLAR έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα ώστε να γίνεται χρήση τους μόνο στο μέτρο που αυτό κρίνεται αναγκαίο στο πλαίσιο των παρεχόμενων υπηρεσιών. Μόνο εξουσιοδοτημένο προσωπικό έχει πρόσβαση στις πληροφορίες των συναλλαγών σας και μόνο όποτε αυτό είναι αναγκαίο π.χ για την διεκπεραίωση των αιτήσεων σας. Η GREEN SOLAR δεν αποκαλύπτει τα στοιχεία των πελατών και των συναλλαγών τους, εκτός εάν έχει έγγραφη εξουσιοδότηση από εσάς η αν αυτό επιβάλλεται από δικαστική απόφαση ή απόφαση άλλης δημόσιας αρχής. Καμία πληροφορία σας δεν χρησιμοποιείται από τρίτους και τηρείται το απόρρητο της συναλλαγής. Για την δική σας ασφάλεια, θα πρέπει και εσείς να χειρίζεστε όλες τις πληροφορίες που παρέχονται μέσω της υπηρεσίας ως εμπιστευτικές και απόρρητες και να μην προβαίνετε σε οποιαδήποτε αποκάλυψη τους σε τρίτα πρόσωπα. Σε κάθε περίπτωση το ηλεκτρονικό κατάστημα της GREEN SOLAR δεν δημοσιοποιεί ούτε αποκαλύπτει τα προσωπικά σας δεδομένα.

Παρεχόμενες πληροφορίες και Προϊόντα

Η Εταιρεία δεσμεύεται ως προς την ποιότητα, την πληρότητα και την εγκυρότητα των πληροφοριών που παρατίθενται στην ιστοσελίδα της www.green-solar.gr τόσο όσον αφορά την ύπαρξη των ουσιωδών χαρακτηριστικών που κατά περίπτωση περιγράφουν κάθε προϊόν όσο και των παρεχόμενων μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος συναλλαγών, υπό την επιφύλαξη τυχόν τεχνικών ή τυπογραφικών λαθών που έχουν διαφύγει της προσοχής, ή έχουν προκύψει ακούσια, ή λόγω διακοπών λειτουργίας της ιστοσελίδας για λόγους ανωτέρας βίας.

Περιορισμός ευθύνης

Η εταιρία θέτει προς πώληση τα προϊόντα του ηλεκτρονικού καταστήματος σύμφωνα με τους παρόντες όρους χρήσης και την ισχύουσα νομοθεσία και ουδεμία εγγύηση μπορεί να παράσχει σχετικά με την διαθεσιμότητα των προϊόντων, αλλά δεσμεύεται για την έγκαιρη ενημέρωση των πελατών για την περίπτωση της μη διαθεσιμότητα τους. Η εταιρία ουδεμία ευθύνη έχει για πράξεις η παραλείψεις τρίτων που σχετίζονται με προϊόντα και υπηρεσίες η πληροφορίες που διατίθενται μέσω αυτού. Τέλος το ηλεκτρονικό κατάστημα ουδεμία ευθύνη φέρει για πιθανά τεχνικά προβλήματα που τυχόν παρουσιασθούν στους χρήστες κατά την διάρκεια πρόσβασης τους στον δικτυακό τόπο.

Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας

Αυτή η ιστοσελίδα είναι το επίσημο ηλεκτρονικό κατάστημα της GREEN SOLAR Μ.Ι.Κ.Ε.. Όλο το περιεχόμενο της ιστοσελίδας συμπεριλαμβανομένων εικόνων γραφικών, φωτογραφιών, σχεδίων, κειμένων, προϊόντων αποτελούν ιδιοκτησία της εταιρείας και προστατεύονται κατά τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού δικαίου, του ευρωπαϊκού και των διεθνών συμβάσεων.

Ευθύνη χρήστη

Ο επισκέπτης υποχρεούται να χρησιμοποιεί το Ηλεκτρονικό κατάστημα σύμφωνα με το νόμο, τα χρηστά ήθη και να μην προβαίνει σε ενέργειες που μπορούν να προκαλέσουν τεχνικές βλάβες σε αυτόν ή στο δικτυακό τόπο της εταιρίας.

Παραγγελία προϊόντων και προστασία καταναλωτή

Η παραγγελία μέσα από ένα ηλεκτρονικό κατάστημα αποτελεί σύναψη σύμβασης εξ αποστάσεως και ακολουθείται από τους όρους του άρθρου 4 του νόμου Ν.2251/1994 (Προστασία καταναλωτή ) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα.

Σύναψη σύμβασης παραγγελίας εξ αποστάσεως έχετε δικαίωμα να κάνετε εφόσον είστε δικαιοπρακτικά ικανός, σύμφωνα με τα σχετικά άρθρα του Ελληνικού Αστικού Κώδικα και ιδιαιτέρως εφόσον έχετε συμπληρώσει το δέκατο όγδοο έτος της ηλικίας σας.

Πραγματοποίηση παραγγελίας μέσω E-SHOP

Η διαδικασία παραγγελίας στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα είναι εύκολη και ασφαλής. Εφόσον έχετε επιλέξει το ή τα προϊόντα της αρεσκείας σας προσθέτοντας τα κάθε φορά στο καλάθι των αγορών (πατώντας κλικ στο κουμπί καλάθι) θα διαπιστώσετε ότι το καλάθι των αγορών σας θα εμφανίζεται με συνοπτικό τρόπο στο πάνω δεξιό τμήμα της οθόνης και θα ενημερώνεται συνεχώς. Μόλις ολοκληρώσετε τα ψώνια κάντε κλικ στο κουμπί «καλάθι αγορών» και στη συνέχεια ακολουθήστε τα εξής βήματα

  • Αγορά με Έχω ήδη λογαριασμό : Σε αυτή την περίπτωση θα πρέπει να συμπληρώσετε το Όνομα Χρήστη και τον προσωπικό κωδικό σας για να συνδεθείτε.
  • Αγορά με Είμαι νέος πελάτης : Σε αυτή την περίπτωση θα ενημερώνεστε για την κατάσταση της τρέχουσας παραγγελίας σας και θα παρακολουθείτε τις παλαιότερες παραγγελίες σας. Θα σας ζητηθούν email, επίθετο, όνομα, διεύθυνση, Τ.Κ, πόλη, χώρα, νομός, τηλέφωνο. (Σημείωση όσα πεδία έχουν το * είναι υποχρεωτικά. Για την αγορά με δημιουργία λογαριασμού απαραίτητο είναι να συμπληρώσετε και ένα προσωπικό κωδικό password o οποίος σε συνδυασμό με το e-mail θα σας παρέχει κάθε φορά πρόσβαση στα προσωπικά στοιχεία σας.
  • Αγορά ως επισκέπτης : Σε αυτή την περίπτωση θα σας ζητηθούν email, επίθετο, όνομα, διεύθυνση, Τ.Κ, πόλη, χώρα, νομός, τηλέφωνο.

Τρόποι πληρωμής

  • Με χρέωση πιστωτικής κάρτας. Στη περίπτωση αυτή ο πελάτης υποχρεούται κατά την παραλαβή να επιδεικνύει την ταυτότητα και την πιστωτική κάρτα με την οποία πραγματοποιήθηκε η αγορά. Δεχόμαστε ΜasterCard, Visa, Diners και American Express. Για την κρυπτογράφηση των στοιχείων σας χρησιμοποιούμε τη σύγχρονη μέθοδο SecureSocketLayer (SSL).
  • Με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό σε έναν από τους παρακάτω λογαριασμούς με δικαιούχο την GREEN SOLAR Ι.Κ.Ε.

ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΙΒΑΝ

EUROBANK GR27 0260 4200 0006 3020 0173 912
ALPHABANK GR22 0140 4850 4850 0233 0000 219
EΘΝΙΚΗ GR25 0110 2380 0000 2384 7010 628
ΠΕΙΡΑΙΩΣ GR66 0172 2640 0052 6406 0772 458

Αφού επιλέξετε την επιλογή με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό και ολοκληρωθεί η παραγγελία σας καταθέστε σε έναν από τους παραπάνω λογαριασμούς και στείλτε μας το αντίγραφο της τραπεζικής εντολής πληρωμής με fax στο 2310953422 η με email στο info@green-solar.gr αναγράφοντας το ονοματεπώνυμο σας και τον αριθμό παραγγελίας σας. Στην περίπτωση που αδυνατείτε να μας στείλετε το αποδεικτικό, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί έχοντας την ημερομηνία κατάθεσης, τον αριθμό της παραγγελίας, το ονοματεπώνυμο σας και ένα τηλέφωνο επικοινωνίας. Με την πληρωμή της παραγγελίας σας θα δρομολογήσουμε την αποστολή της. Εάν δεν έχετε πραγματοποιήσει την κατάθεση εντός 2 εργάσιμων ημερών η παραγγελία θα ακυρώνεται.

Επιβεβαίωση παραγγελίας

Εφόσον έχετε ολοκληρώσει όλα τα βήματα επιβεβαιώνεται η παραγγελία σας από το σύστημα και αυτοματοποιημένα σας ενημερώνει για την λήψη της παραγγελίας.

Κατά την διάρκεια επεξεργασίας της παραγγελίας σας είναι πιθανόν να λάβετε κάποια email σχετικά με την πρόοδο της.

Υπαναχώρηση

Έχετε το δικαίωμα να υπαναχωρήσετε από την σύμβαση και να επιστρέψετε το προϊόν που αγοράσατε εντός 7 ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία παραλαβής του προϊόντος με μοναδική επιβάρυνση τη δαπάνη επιστροφής του προϊόντος. Σε αυτή την περίπτωση θα σας παρακαλούσαμε να μας στείλετε ένα email στο info@green-solar.gr συμπληρώνοντας ως θέμα την αιτιολογία υπαναχώρησης και γράφοντας το όνομα επώνυμο, τηλέφωνο, αριθμό παραγγελίας, την ημερομηνία παραγγελίας και τον λογαριασμό τραπέζης όπου επιθυμείτε να γίνει η κατάθεση. Σε περίπτωση επιστροφής και υπό την προϋπόθεση ότι έχουν παραληφθεί και ελεγχθεί τα προϊόντα από την GREEN SOLAR Μ.Ι.Κ.Ε. που βρίσκεται Σουρωτή-Βασιλικά (Θέση Δεμερτζή), Τ.Κ. 57006, 2310953421, η εταιρία υποχρεούται να σας επιστρέψει το τίμημα εντός 30 ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία παραλαβής των προϊόντων. (Σημείωση: Στην περίπτωση αυτή δεν θα σας επιστραφούν τα αρχικά έξοδα αποστολής της παραγγελίας). Απαραίτητη προϋπόθεση είναι και το προϊόν να συνοδεύεται από την πρωτότυπη απόδειξη αγοράς να είναι άθικτο και αχρησιμοποίητο.

Επιστροφή

Έχετε το δικαίωμα να επιστρέψετε το προϊόν εντός 14 ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία παραλαβής του προϊόντος με μοναδική επιβάρυνση τη δαπάνη επιστροφής του προϊόντος υπό την προϋπόθεση ότι το συγκεκριμένο προϊόν παραμένει άθικτο και αχρησιμοποίητο. Αλλαγή για δεύτερη φορά των ήδη αλλαγμένων προϊόντων δεν γίνεται. Το προϊόν προς αντικατάσταση θα πρέπει να συνοδεύεται και από την πρωτότυπο παραστατικό αγοράς να είναι άθικτο και αχρησιμοποίητο.

Για τις περιπτώσεις στις οποίες αποδεδειγμένα σας παραδόθηκαν προϊόντα άλλα ή ουσιωδώς διαφορετικά από αυτά που παραγγείλατε τα έξοδα επιστροφής βαρύνουν αποκλειστικά την εταιρία μας.

Για τις περιπτώσεις που παρόλο τον ποιοτικό έλεγχο αποδεδειγμένα υπήρξε ελάττωμα στο προϊόν που σας παραδόθηκε τα έξοδα επιστροφής βαρύνουν αποκλειστικά την εταιρία μας.

Για να πραγματοποιήσετε την επιστροφή πρέπει να πάτε στην ενότητα «εξυπηρέτηση πελατών» και να συμπληρώσετε την φόρμα όπου θα σας ζητηθούν το Όνομα *, Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου *, Θέμα * και Μήνυμα * όπου θα συμπληρώσετε τον αριθμό παραγγελίας, ημερομηνία παραγγελίας, όνομα προϊόντος, κωδικός προϊόντος, ποσότητα και αίτια επιστροφής. Η διαδικασία θα ολοκληρώνετε πατώντας το κουμπί “Αποστολή Μηνύματος”.

Ακύρωση παραγγελίας

Πριν την ολοκλήρωση της παραγγελίας και κατά την διάρκεια της ηλεκτρονικής διαδικασίας της παραγγελίας μπορείτε να κάνετε πίσω και να αφαιρέσετε τις ποσότητες από το καλάθι των αγορών.

Εάν έχετε ολοκληρώσει την ηλεκτρονική παραγγελία και δεν έχετε ενημερωθεί ακόμα για την αποστολή της παραγγελίας μπορείτε να καλέσετε στο 2310953421 και ένας συνεργάτης μας θα αναλάβει να ακυρώσει την παραγγελία.

Τόποι παράδοσης προϊόντων και έξοδα αποστολής

Το ηλεκτρονικό κατάστημα www.green-solar.gr παραδίδει τα προϊόντα του σε ‘όλη την Ελλάδα.

Για αποστολές εντός του Ελλαδικού χώρου η παράδοση των προϊόντων γίνεται στην διεύθυνση που μας έχετε υποδείξει μέσω της εταιρίας ταχυμεταφορών Γενική Ταχυδρομική που συνεργάζεται η εταιρία μας ή με μεταφορική της αρεσκείας σας. Ο εκτιμώμενος χρόνος διακίνησης είναι από 1 έως 5 ημέρες από την ημέρα της παραγγελίας, ο χρόνος αποστολής εξαρτάται από την μεταφορική εταιρεία.

Σε κάθε περίπτωση η εταιρία courier ή μεταφορική παραδίδει από Δευτέρα έως Παρασκευή από τις 9:00π.μ έως τις 5:00μ.μ εκτός Αργιών. Η ανωτέρω προθεσμία δεν ισχύει σε περιόδους ακραίων καιρικών φαινομένων ή απεργιών και σε κάθε περίπτωση ανωτέρας βίας που μπορεί να επηρεάσει τους χρόνους. Εάν υπάρξει αδικαιολόγητη καθυστέρηση στη παραγγελία σας παρακαλώ καλέστε μας στο 2310953421 ή στείλτε email στο info@green-solar.gr .

Τιμές προϊόντων

Οι τιμές που αναγράφονται στην ιστοσελίδα είναι οι τελικές τιμές, δηλαδή συμπεριλαμβάνεται και ο Φ.Π.Α. Το ηλεκτρονικό κατάστημα www.green-solar.gr διατηρεί το δικαίωμα να αναπροσαρμόζει τις τιμές χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση των πελατών του. Όμως ο πελάτης δεσμεύεται κατά την παραλαβή του προϊόντος να καταβάλει το τίμημα που είχε το προϊόν κατά το χρόνο της παραγγελίας του.

Εφαρμοστέο δίκαιο και αρμόδια δικαστήρια

Η παρούσα σύμβαση διέπεται από το Ελληνικό δίκαιο και αποκλειστικά αρμόδια για την επίλυση διαφορών που προκύπτουν από τέτοιου είδους συμβάσεις είναι τα δικαστήρια της Θεσσαλονίκης.

Επικοινωνία

Ο πελάτης του ηλεκτρονικού καταστήματος www.green-solar.gr μπορεί να επικοινωνεί στο 2310 953421 από τις 09:00 π.μ έως τις 05:00 μ.μ, με email στο info@green-solar.gr ή στην Διεύθυνση Αλληλογραφίας : Ταχυδρομική Θυρίδα 1112 εντός ΕΛΤΑ Βασιλικών.