Πολιτική Απορρήτου

Δήλωση Απορρήτου

1.       Σκοπός

Στα πλαίσια προσφοράς των προϊόντων μας, συλλέγουμε ορισμένα δεδομένα
προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν για να διευκολύνουμε τη σχέση μας
μαζί σας και για να σας παρέχουμε την καλύτερη δυνατή αγοραστική
εμπειρία. Μέσω της Δήλωσης Απορρήτου θέλουμε να σας εξηγήσουμε τις
πρακτικές και τις πολιτικές μας για τη συλλογή, χρήση και ανταλλαγή
δεδομένων και cookies που συλλέγονται από ή για εσάς.

2.       Πως συλλέγουμε τα δεδομένα

Τα δεδομένα σας συλλέγονται όταν επικοινωνείτε μαζί μας μέσω της
φόρμας επικοινωνίας μας, μέσω της φόρμας παραγγελίας μας, μέσω της
εγγραφής στο newsletter, μέσω τηλεφώνου, ή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ή
με όποιον άλλο τρόπο μπορεί να μας στείλετε τα δεδομένα σας.

3.       Τι δεδομένα συλλέγουμε και γιατί

Στον παρακάτω πίνακα αναφέρονται τα δεδομένα που συλλέγουμε από εσάς,
για ποιο σκοπό τα χρησιμοποιούμε, και γιατί είναι απαραίτητα σε κάθε
περίπτωση.

 

Σκοπός επεξεργασίας των δεδομένων

Προσωπικά δεδομένα

Γιατί είναι απαραίτητα τα δεδομένα

Εκτέλεση των παραγγελιών σας
 • προσωπικά αναγνωριστικά στοιχεία (ονοματεπώνυμο)
 • στοιχεία επικοινωνίας (διεύθυνση αποστολής, τηλέφωνο, ηλεκτρονική διεύθυνση)
 • φορολογικά αναγνωριστικά (ΑΦΜ, Δ.Ο.Υ)
 • πληροφορίες σύνδεσης
για να μπορέσει να πραγματοποιηθεί η εγγραφή/σύνδεση σας, να ολοκληρωθεί η παραγγελία σας, ή να γίνουν τυχόν επιστροφές.

 

Διαχείριση ερωτήσεων, παραπόνων, αντιμετώπιση προβλημάτων
 • προσωπικά αναγνωριστικά στοιχεία (ονοματεπώνυμο)
 • στοιχεία επικοινωνίας (διεύθυνση αποστολής, τηλέφωνο, ηλεκτρονική διεύθυνση)
 • φορολογικά αναγνωριστικά (ΑΦΜ, Δ.Ο.Υ)
 • πληροφορίες σύνδεσης
για τη σωστή αντιμετώπιση των ερωτήσεων, τυχόν παραπόνων και
προβλημάτων. Έχουμε έννομο συμφέρον να προσφέρουμε τη βέλτιστη εμπειρία
για τους πελάτες μας και να αντιμετωπίσουμε τυχόν προβλήματα.
Εγγραφή σε newsletter
 • προσωπικά αναγνωριστικά στοιχεία (ονοματεπώνυμο)
 • στοιχεία επικοινωνίας (διεύθυνση αποστολής, τηλέφωνο, ηλεκτρονική διεύθυνση)
για να μπορείτε να λαμβάνετε ενημερώσεις και προσφορές από την εταιρία μας αφού δώσετε τη συγκατάθεσή σας

 

 4.       Για πόσο χρονικό διάστημα διατηρούμε τα δεδομένα σας

Είναι η πολιτική μας να διατηρούμε τα δεδομένα σας μόνο για όσο
χρονικό διάστημα είναι απαραίτητο για τον σκοπό για τον οποίο
συλλέχθηκαν, σύμφωνα με τις αρχές ελαχιστοποίησης των δεδομένων και
περιορισμού της περιόδου αποθήκευσης. Για όλους τους παραπάνω λόγους, τα
δεδομένα σας θα διατηρηθούν για τουλάχιστον πέντε (5) έτη μετά τη λήξη
της πελατειακής μας σχέσης.  Επιπλέον, ευθυγραμμίζουμε τη διατήρηση των
δεδομένων σας με πιθανές διαφοροποιήσεις που προκύπτουν από την άσκηση
των δικαιωμάτων προστασίας των προσωπικών σας δεδομένων.

5.       Aποκάλυψη προσωπικών δεδομένων σε τρίτους

Δεν θα εκχωρήσουμε, αποκαλύψουμε ή ενοικιάσουμε τα προσωπικά σας
στοιχεία σε οποιοδήποτε τρίτο μέρος /οντότητα.

Για τους σκοπούς υλοποίησης της
σύμβασης πώλησης διαβιβάζονται δεδομένα σε συνεργαζόμενες επιχειρήσεις
στις οποίες έχει ανατεθεί η εκτέλεση μέρους της σύμβασης όπως
μεταφορικές εταιρίες ή επιλεγμένα από εσάς σημεία παραλαβής. Τέλος,
δίνεται πρόσβαση στα δεδομένα σε ανεξάρτητους παρόχους υπηρεσιών που
έχουν κατασκευάσει τον ιστότοπό μας, καθώς και σε αυτούς που μας
παρέχουν τεχνική υποστήριξη ή και φιλοξενία για την λειτουργία του
ιστότοπου.

Επιδιώκουμε να διασφαλίσουμε ότι όλοι αυτοί οι τρίτοι/ανεξάρτητοι από
εμάς πάροχοι υπηρεσιών δεν θα χρησιμοποιήσουν τα προσωπικά σας δεδομένα
για οποιονδήποτε άλλο σκοπό παρά για να παρέχουν τις υπηρεσίες για τις
οποίες είναι συμβατικά δεσμευμένοι.

Διατηρούμε το δικαίωμα να αποκαλύψουμε τα προσωπικά σας
στοιχεία σε τρίτους εάν είμαστε υποχρεωμένοι να αποκαλύψουμε ή να
μοιραστούμε τα προσωπικά σας δεδομένα για να συμμορφωθούμε με
οποιαδήποτε νομική ή κανονιστική υποχρέωση.

6.       Ασφάλεια δεδομένων

Καταβάλλουμε μεγάλες προσπάθειες για να προστατεύσουμε τους χρήστες
μας από τυχόν μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση ή αλλοίωση, αποκάλυψη ή
καταστροφή των στοιχείων που έχουμε στην κατοχή μας. Συγκεκριμένα:

 • Κρυπτογραφούμε τη μεταφορά δεδομένων από και προς τον ιστότοπο με τη χρήση SSL.
 • Ελέγχουμε τη συλλογή στοιχείων, τις πρακτικές αποθήκευσης και
  επεξεργασίας, συμπεριλαμβανομένων των φυσικών μέτρων ασφαλείας, για την
  προστασία από μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση σε συστήματα.
 • Η πρόσβαση στα προσωπικά στοιχεία περιορίζεται μόνο σε υπαλλήλους
  μας και σε συνεργαζόμενους φορείς που πρέπει να γνωρίζουν αυτά τα
  στοιχεία για να παρέχουν υπηρεσίες προς εμάς. Οι συνεργαζόμενοι αυτοί
  φορείς και ο τρόπος με τον οποίον διασφαλίζονται τα δεδομένα σας
  αναφέρονται ρητά στην παρούσα δήλωση απορρήτου (ενότητα 5: αποκάλυψη
  προσωπικών δεδομένων σε τρίτους).

Πρόσβαση ανηλίκων

Τα προϊόντα που προσφέρουμε, απευθύνονται αποκλειστικά για αγορά από ενήλικες και όχι από παιδιά ή ανηλίκους κάτω των 16 ετών.

Εάν είστε κάτω των 16 ετών, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την
ιστοσελίδα μας μόνο με τη συμμετοχή και την έγκριση ενός γονέα ή
κηδεμόνα.

8.       Χρήση cookies

Ένα «cookie» είναι ένα μικρό αρχείο κειμένου που μεταφορτώνεται στη
συσκευή σας όταν επισκέπτεστε έναν ιστότοπο και επιτρέπει στον ιστότοπο
να αποκτά ορισμένες πληροφορίες από το πρόγραμμα περιήγησης, όπως οι
προτιμήσεις σας. Θεωρούμε σημαντικό να γνωρίζετε ποιά είναι τα cookies
που χρησιμοποιούνται στην ιστοσελίδα μας και για ποιούς λόγους αυτά
χρησιμοποιούνται. Οι δύο βασικές κατηγορίες cookies που χρησιμοποιούνται
στον ιστότοπό μας είναι τα απολύτως απαραίτητα cookies και τα cookies
τρίτων:

Απολύτως απαραίτητα cookies Αυτά
τα cookies είναι απαραίτητα για τη σωστή λειτουργία της ιστοσελίδας μας
αλλά και για να έχετε τη δυνατότητα να περιηγηθείτε σ’ αυτήν και να
χρησιμοποιήσετε τις δυνατότητες της, όπως πρόσβαση σε ασφαλείς περιοχές
της ιστοσελίδας. Χωρίς αυτά τα cookies κάποιες από τις υπηρεσίες και
λειτουργίες της ιστοσελίδας, όπως καλάθι αγορών ή ηλεκτρονική πληρωμή,
δεν μπορούν να πραγματοποιηθούν

Cookies τρίτων

Τα cookies τρίτων περιλαμβάνουν τα cookies απόδοσης, λειτουργικότητας, και προώθησης/στόχευσης.

 • Cookies απόδοσης: συλλέγουν πληροφορίες σχετικά με το πώς οι
  επισκέπτες χρησιμοποιούν την ιστοσελίδα, για παράδειγμα ποιές σελίδες
  επισκέπτονται πιο συχνά, και αν λαμβάνουν μηνύματα για σφάλματα από
  ιστοσελίδες. Αυτά τα cookies δεν συλλέγουν πληροφορίες που προσδιορίζουν
  τον επισκέπτη. Όλες οι πληροφορίες που συλλέγουν αυτά τα cookies είναι
  συγκεντρωτικές και ως εκ τούτου, ανώνυμες. Χρησιμοποιούνται μόνο για να
  τη βελτίωση του τρόπου λειτουργίας μιας ιστοσελίδας
 • Cookies λειτουργικότητας: επιτρέπουν στην ιστοσελίδα να θυμάται τις
  επιλογές που κάνετε (όπως το όνομα χρήστη ή την περιοχή στην οποία
  βρίσκεστε) και παρέχει πιο εξατομικευμένες λειτουργίες. Μπορούν επίσης
  να χρησιμοποιηθούν για να θυμούνται τις αλλαγές που έχετε κάνει στην
  ιστοσελίδα ή να χρησιμοποιηθούν για να παρέχουν υπηρεσίες που έχεις
  ζητήσει, όπως συνομιλία στο chat ή τη χρήση μέσων κοινωνικής δικτύωσης.
  Τα στοιχεία που συλλέγουν αυτά τα cookies μπορεί να γίνουν ανώνυμα και
  δεν έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν την περιήγηση σας καθώς και
  τη δραστηριότητα σου σε άλλες ιστοσελίδες.
 • Cookies προώθησης/στόχευσης: χρησιμοποιούνται για την παροχή
  περιεχομένου, που ταιριάζει περισσότερο σε εσάς και τα ενδιαφέροντά σας.
  Χρησιμοποιούνται επίσης για την αποστολή στοχευμένης διαφήμισης ή
  προσφορών, για να περιορίσουν τον αριθμό της προβαλλόμενης διαφήμισης,
  καθώς και για να βοηθήσουν στη μέτρηση της αποτελεσματικότητας των
  διαφημιστικών καμπανιών. Μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθούν για την
  αποθήκευση των ιστότοπων που έχετε επισκεφθεί ώστε να καθοριστούν τα πιο
  αποτελεσματικά ηλεκτρονικά κανάλια μάρκετινγκ,  και να επιβραβευτούν
  εξωτερικές ιστοσελίδες και συνεργάτες που σας προώθησαν στον ιστότοπό
  μας.

9.       Τα δικαιώματα προστασίας των προσωπικών σας δεδομένων

Σε οποιοδήποτε σημείο, κατά τη διατήρηση ή επεξεργασία των δεδομένων
σας, διατηρείτε τα παρακάτω δικαιώματα, ενώ μπορείτε να υποβάλλετε και
τα ανάλογα αιτήματα:

 • Δικαίωμα πρόσβασης – έχετε το δικαίωμα πρόσβασης στα προσωπικά δεδομένα που διατηρούμε για εσάς
 • Δικαίωμα διόρθωσης – έχετε το δικαίωμα να διορθώσετε ανακριβή ή ελλιπή δεδομένα που διατηρούμε για εσάς.
 • Δικαίωμα διαγραφής – μπορείτε να ζητήσετε να διαγραφούν τα δεδομένα
  που τηρούμε για εσάς από τα αρχεία μας και είμαστε υποχρεωμένοι να
  ικανοποιήσουμε το αίτημά σας σε συγκεκριμένες περιπτώσεις
 • Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας – έχετε το δικαίωμα να
  ζητήσετε να περιοριστεί η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων και
  είμαστε υποχρεωμένοι να ικανοποιήσουμε το αίτημα αυτό όταν ισχύουν
  συγκεκριμένες προϋποθέσεις
 • Δικαίωμα στην φορητότητα δεδομένων – έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε
  να μεταφερθούν τα δεδομένα που τηρούμε για εσάς σε κάποιον άλλον
  οργανισμό
 • Δικαίωμα εναντίωσης – έχετε το δικαίωμα εναντίωσης σε επεξεργασίες
  προσωπικών δεδομένων που σας αφορούν, υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις
 • Δικαίωμα ανάκλησης συγκατάθεσης – όπου η νομική βάση επεξεργασίας
  των δεδομένων σας, είναι η “Συγκατάθεση”, έχετε το δικαίωμα να
  ανακαλέσετε την συγκατάθεσή σας οποιαδήποτε στιγμή.

Όλα τα αιτήματά σας που αφορούν τα παραπάνω δικαιώματα, μπορούν να υποβάλλονται μέσω της φόρμας επικοινωνίας.

Η διαδικασία για την επεξεργασία οποιαδήποτε
αιτήματος αφορά τα παραπάνω δικαιώματα είναι η εξής. Θα αξιολογήσουμε το
αίτημά  και θα σας απαντήσουμε σχετικά για την πρόοδό του (έγκριση
αιτήματος, μερική έγκριση αιτήματος, απόρριψη αιτήματος) το συντομότερο
δυνατόν και οπωσδήποτε εντός ενός μήνα από την υποβολή του. Σε περίπτωση
που η εταιρία μας απορρίψει το αίτημά σας σχετικά με τα προαναφερθέντα
Δικαιώματα Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, θα σας επικοινωνούμε τους
λόγους της απόρριψης. Έχετε το δικαίωμα να υποβάλλετε καταγγελία
απευθείας στη ρυθμιστική αρχή και στον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων της
εταιρίας μας.

Διατηρούμε το δικαίωμα να απορρίπτουμε αιτήματα που είναι
αδικαιολόγητα επαναλαμβανόμενα, απαιτούν δυσανάλογες τεχνικές
προσπάθειες ή έχουν δυσανάλογες τεχνικές συνέπειες, διακινδυνεύουν την
ιδιωτικότητα άλλων ή είναι αδύνατο να υλοποιηθούν.

10.   Αλλαγές στην Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Η Δήλωση Απορρήτου μας ενδέχεται να αλλάξει κατά καιρούς. Προσπαθούμε
να επανεξετάζουμε και να ενημερώνουμε συνεχώς την παρούσα Δήλωση,
προκειμένου να συμμορφωνόμαστε με τις νομοθετικές και κανονιστικές
απαιτήσεις, παρέχοντας παράλληλα τη βέλτιστη προστασία των προσωπικών
σας δεδομένων. Θα δημοσιεύουμε σε αυτήν τη σελίδα τυχόν αλλαγές στην
δήλωση απορρήτου.

11.   Υπεύθυνος Επικοινωνίας για θέματα που αφορούν τα δεδομένα σας

Εάν ανά
πάσα στιγμή πιστεύετε ότι δεν συμμορφωνόμαστε με τις διατάξεις που
ορίζονται στην παρούσα Δήλωση ή με οποιοδήποτε άλλο θέμα που σχετίζεται
με την προστασία των δεδομένων, παρακαλώ επικοινώνησε μαζί μας μέσω
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο info@green-solar.gr . Ο Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων είναι GREEN SOLAR Μ.Ι.Κ.Ε.